50 års-jubileum

Bo-Senteret AS har i høst feiret sitt 50-års Jubileum.

Det er 50 år siden Tore Sigstad var med og etablerte Bo-senteret i Seljord sammen med faren.

Faren Kaspar Sigstad var grunnleggjaren. Han kjøpte bygget på 50-talet og dreiv snikkarverkstad og Seljord trevarefabrikk. I 1969 meinte den tidlegare sløydlæraren og møbelsnikkaren at Seljord trong ein stor møbelbutikk.

– Verken far min eller eg hadde bil, og heller ikkje lappen, så me fekk låne ein open lastebil av Seljord elektriske til å køyre ut møblane til kundane. Og Harald Sæter bruka fritida si på å køyre, minnest Tore med eit smil.

Tidleg på 70-talet tok han førarkortet, og snart var det kjøpt ein Bedford kassebil slik at dei sjølve kunne yte kundane service med å køyre ut møblane.

I dag er butikken på hele 1.800m2 og eit lager på nesten 800m2.

Det er en 8-9 årsverk i bedriften.

Vi vil takke alle som var innom og feiret med oss!

Veldig hyggelig med så mange fine gratulasjoner og blomster.